.

Κατασκευή κτιρίου της BSB ΑΒΕΕ

Κατασκευή κτιρίου της BSB ΑΒΕΕ, εταιρείας ενδυμάτων στο 10ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.  

Περιγραφή: Το κτίριο έχει συνολικό εμβαδόν 17.443,75 m2. Αποτελείται από δυο κτίρια. Το κτίριο Α, έχει πρόσοψη στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και το κτίριο Β το οποίο βρίσκεται στην προέκταση του κτιρίου Α. Το κάθε κτίριο αποτελείται από δύο υπόγεια, ισόγειο και δύο ορόφους.