.

Συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στην Μύκονο

Αποπεράτωση κατοικιών στην Μύκονο (περιοχή Κουνδούρου).

Περιγραφή : Το συγκρότημα των πολυτελών κατοικιών έχει συνολικό εμβαδόν 3.716,89 m2. Αποτελείται από 9 ανεξάρτητες κατοικίες και βρίσκεται στην περιοχή Κούνδουρος της Μυκόνου. Οι κατοικίες έχουν υπόγειο, ισόγειο, όροφο και ιδιωτική πισίνα. Αναλυτικότερα : Α1 : 381,32 m2 /Α2 : 278,85 m2 /Α3 : 398,20 m2 /Κ1 : 497,80 m2 / Κ2 : 596,35 m2 /Κ3 : 462,05m2/Μ1 : 414,07 m2 /Μ2 : 297,95 m2 / Μ3 : 390,30 m2.

Κατοικία Α1

Αρχική κατάσταση κατοικίας

Κατοικία Α1

Άποψη της κατοικίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κατοικία Α2

Αρχική κατάσταση κατοικίας

Κατοικία Α2

Άποψη της κατοικίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κατοικία Α3

Αρχική κατάσταση κατοικίας

Κατοικία Α3

Άποψη της κατοικίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κατοικία K1

Αρχική κατάσταση κατοικίας

Κατοικία K1

Άποψη της κατοικίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κατοικία K2

Αρχική κατάσταση κατοικίας

Κατοικία K2

Άποψη της κατοικίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κατοικία K3

Αρχική κατάσταση κατοικίας

Κατοικία K3

Άποψη της κατοικίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κατοικία Μ1

Αρχική κατάσταση κατοικίας

Κατοικία Μ1

Άποψη της κατοικίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κατοικία Μ2

Αρχική κατάσταση κατοικίας

Κατοικία Μ2

Άποψη της κατοικίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κατοικία Μ3

Αρχική κατάσταση κατοικίας

Κατοικία Μ3

Άποψη της κατοικίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου