.

Κτίριο γραφείων στην Αθήνα

Πλήρη εσωτερική ανακαίνιση σε κτίριο γραφείων στην Αθήνα.

Περιγραφή : Το κτίριο έχει συνολικό εμβαδόν 3.656,00 m2. Αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, τέσσερις ορόφους και δώμα.