Μελέτη Εφαρμογής

Εδώ η ιδέα σας μελετάται και επεξεργάζεται με σκοπό την αξιολόγηση εφαρμογής της.

Σχεδιασμός Έργου

Το σχεδιαστικό μας τμήμα αναλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του έργου, δίνοντας στην ιδέα σας ρεαλιστική όψη.

Κατασκευή

Βάζουμε γερά θεμέλια χρησιμοποιώντας  δομικά υλικά υψηλών προδιαγραφών και πλήρως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

 

Παράδοση Έργου

Πραγματοποιούμε ελέγχους ποιότητας και παραδίδουμε την κατασκευή  έχοντας τηρήσει το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό.

 

Διαχειριζόμαστε κάθε έργο με αδιαμφισβήτητο επαγγελματισμό και με τη δέσμευση ότι όσα έχουν συμφωνηθεί θα τηρηθούν, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη.